คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายถวิล เจดีย์ถา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
นายสุพล ทิพย์บุญศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
นายอำนาจ ศรีตระกูลวงค์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)

นางโศภิต อินทะรังษี
นางนภาพร นุปิง
นางชัญธิกัลป์ภรณ์ นันทะน้อย
นางพัชชิราวรรณ ดีปานา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,424
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054710198 อีเมล์: srisermshool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนงค์ นิรันรัตน์ โทรศัพท์: 0810230099 อีเมล์: anongnirunrat@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]