โรงเรียนราชานุบาล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางมนตรา ฟักมงคล
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางกุลยาภรณ์ ขันทะ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางกุพชกา ศรีมูล

 • นางศรีทอน ชูเอียด

 • นายdaniel pantakit hustad

 • นางสาวประภารัตน์ อินต๊ะสืบสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,672
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนราชานุบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054771080 อีเมล์: rachanubannan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัจฉรา อุ้มเมือง โทรศัพท์: 0857141859 อีเมล์: ้rachanubannan@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]