โรงเรียนบ้านไชยสถาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ โรงเรียนบ้านไชยสถาน อำเภอเมือง
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา โรงเรียนบ้านไชยสถาน อำเภอเมือง
การขอเทียบโอน โรงเรียนบ้านไชยสถาน อำเภอเมือง
การขอลาออก โรงเรียนบ้านไชยสถาน อำเภอเมือง
การขอผ่อนผันเด็กของโรงเรียนบ้านไชยสถาน
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนบ้านไชยสถาน
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนบ้านไชยสถาน
การรับนักเรียนโรงเรียนบ้านไชยสถาน อำเภอเมือง

นายกฤษณชัย ดีปินตา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไชยสถาน

นายสมนึก อินทร์แก้ว
นางสาวพิชญาภา เหลี่ยมวิรัช
นางสุมาลัย ธุวะนุติ
นางพรพิมล ยอดศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,106
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านไชยสถาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0871933296 อีเมล์: chaisatan@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิชญาภา เหลี่ยมวิรัช โทรศัพท์: 0882604149 อีเมล์: omey_tt@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]