โรงเรียนบ้านศรีเกิด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ โรงเรียนบ้านศรีเกิด อำเภอเมืองน่าน
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา โรงเรียนบ้านศรีเกิด อำเภอเมืองน่าน
การขอเทียบโอนผลการเรียน โรงเรียนบ้านศรีเกิด อำเภอเมืองน่าน
การขอลาออก โรงเรียนบ้านศรีเกิด อำเภอเมืองน่าน
การขอผ่อนผันนักเรียน โรงเรียนบ้านศรีเกิด อำเภอเมืองน่าน
การขอย้ายออกนักเรียน โรเรียนบ้านศรีเกิด อำเภอเมืองน่าน
การขอย้ายเข้าเรียน โรงเรียนบ้านศรีเกิด อำเภอเมืองน่าน
การรับนักเรียน โรงเรียนบ้านศรีเกิด อำเภอเมือง

นายกิติศักดิ์ แก้วอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านศรีเกิด

นายชัยวัฒน์ มากอง
นางนิตยา ธงสามสิบเจ็ด
นางจินตนา ปันทะลา
นายกิติศักดิ์ แก้วอินทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

976
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านศรีเกิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0885473797 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นิตยา ธงสามสิบเจ็ด โทรศัพท์: 0811338757 อีเมล์: thailandstar@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]