โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัดสพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสพฐ.
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.

นายธรรมศาสตร์ หมื่นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านน้ำโค้ง

นางสาวพัตรพิมล ทาแสง
นางสาวรัชฎาภรณ์ วาฤทธิ์
นายธรรมศาสตร์ หมื่นแก้ว
นายภาสกร พรมสาร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,147
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0813879844 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อนุสรณ์ วรรณวิภูษิต โทรศัพท์: 0856060616 อีเมล์: kruanusorn2527@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]