โรงเรียนบ้านห้วยมอญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช ดีสีใส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยมอญ

นางเอมอร จันทาคำ
นางบุษบา นภัสชุติกาญจน์
ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช ดีสีใส
นางเกวลิน จันต๊ะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,080
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยมอญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054-059752 อีเมล์: Huaimon2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชูชาติ ดวงคำ โทรศัพท์: 0848072934 อีเมล์: Huaymon2@gmail
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]