โรงเรียนบ้านผาขวาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นายมาโนช ทัพวิโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านผาขวาง

นายปกรณ์ อะธิจิต
นางสาวปรัชญากร ธิอ้าย
นางดวงฤทัย อินขาล
นางณัชธนนันท์ พอใจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,029
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านผาขวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054718921 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐติยากร มัชฌิมะ โทรศัพท์: 0810268491 อีเมล์: m-a-y-n@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]