โรงเรียนบ้านวังหมอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นายกฤษฎี บุญศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังหมอ

นางสาวปรียาวดี คาคำ
นายเปล่ง ขุนคะยา
นางกิตติยา หิรัญกุล
นายกฤษฎี บุญศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

988
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังหมอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054731363 อีเมล์: yongyutboonsri@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กฤษฏี บุญศรี โทรศัพท์: 0843726190 อีเมล์: yongyutboonsri@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]