โรงเรียนบ้านห้วยปุก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
คู่มือ กพร.(กระบวนงานโรงเรียน) การรับนักเรียน

นายนิพนธ์ สิทธิโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยปุก

นายนิพนธ์ สิทธิโชค
นางสาวศศิประภา อุ่นเรือน
นางสาวมณีรัตน์ อุทธวงศ์
นายเด่น อุดตา





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

922
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนบ้านห้วยปุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054731374 อีเมล์: kruhaeng@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิชาภา มูลหงษ์ โทรศัพท์: 0904712469 อีเมล์: kruhaeng@yahoo.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]