โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

ว่าที่ร้อยตรีไชยชาญ มณีกาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านน้ำปั้ว

นางเพ็ญศรี ดาวทอง
นายวินัย เชียงทา
นางธัญยมนย์ เรืองวุฒิปัญญา
ว่าที่ร้อยตรีไชยชาญ มณีกาศ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,092
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054740278 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: กัญญารัตน์ ชะนะมาร โทรศัพท์: 054740278 อีเมล์: aiwaiwkunyarat@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]