โรงเรียนไตรธารวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการทางด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้านักเรียน
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นางสาวนริณี กันคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไตรธารวิทยา

นายถวิล คำแคว่น
นางพลอยปภัส จะเฮิง
นางสาวนริณี กันคำ
นายไพโรจน์ ต๊ะเขียวหล้า

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,149
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไตรธารวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054059761 อีเมล์: tritarn_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พลอยปภัส จะเฮิง โทรศัพท์: 0956470615 อีเมล์: KruPloypaplus@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]