โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
8.การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
6.การขอเทียบโอนผลการเรียน
5.การขอลาออก
4.การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
3.การขอย้ายออกนักเรียน
2.การขอย้ายเข้าเรียน
1.การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายสุทัศน์ ปันสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านอ่ายนาผา

นางวาสนา โลมสมบุตร
นางศิวาภรณ์ อารัญ
นายสุทัศน์ ปันสอน
นางลำดวน สิทธิวงศ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

896
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054692147 อีเมล์: ainapasc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทับทิม ปันมิตร โทรศัพท์: 0882633359 อีเมล์: thubthim.punmit@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]