โรงเรียนบ้านพะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
8.การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
6.การขอเทียบโอนผลการเรียน
5.การขอลาออก
4.การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
3.การขอย้ายออกนักเรียน
2.การขอย้ายเข้าเรียน
1.การรับนักเรียน

นางกัลยู วิศววงศ์พันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านพะเยา

นายสราวุธ แก้วภิรมย์
นางกัลยา ขันทะสอน
นางกัลยู วิศววงศ์พันธ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

989
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054773293 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายณัฐวุฒิ ศิริพจน์ โทรศัพท์: 0934561370 อีเมล์: payao0083@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]