โรงเรียนบ้านน้ำมวบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
8การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ
7การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ
6การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
5การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
4การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
2การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
กำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายนิติพันธ์ ปางน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านน้ำมวบ

นายอาจหาญ มานะลอ
นายกฤติน ปัญญาสมสกุล
นางสาวเบญจวรรณ อินต๊ะเขื่อน
นางสาวสุปราณี ใจมุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,083
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านน้ำมวบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0871776342 อีเมล์: nummuab@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รัชดา ปันทะนะ โทรศัพท์: 0873021624 อีเมล์: sjanjag03@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]