โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบุญแต่ง ใจจันทร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนันทา พลธนะ

 • นางนงค์เยาว์ แก้วกันทา

 • นายกฤตเมธ พรมใจ

 • นางอัมพร มจินานนท์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,743
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054789112 อีเมล์: narab1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พชรพร ใจบุญภักดีพันธ์ โทรศัพท์: 0931390372 อีเมล์: ppyaraj@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]