โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางรวีวรรณ ทิศานุรักษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายนิรัชชัย โปทาหนัก

 • นางรวีวรรณ ทิศานุรักษ์

 • นางพัฒนา ไพเกาะ

 • นางสาวกัณฐิกา กองคำสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,650
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054789351 อีเมล์: naluang114@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางมัทนา เทพสุคนธ์ โทรศัพท์: 084810502 อีเมล์: mran1234@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]