โรงเรียนบ้านน้ำลัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นายวิชัย วงศ์นันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านน้ำลัด

นางวนัสนันท์ ธิสาร
นางสาวแววทิวา ธิจันทร์
นายปฏิพัทธ์ มั่นเหมาะ
นางกอร์ปกุล เจริญกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,020
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านน้ำลัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054059730 อีเมล์: weechai.numlat@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวิชัย วงศ์นันท์ โทรศัพท์: 0833059363 อีเมล์: weechai.numlat@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]