โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

ว่าที่ร.ตเกียรติศักดิ์ วงค์รักไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประกิตเวชศักดิ์

นางสาวศศินันท์ กามาด
ว่าที่ร.ตเกียรติศักดิ์ วงค์รักไทย
นางสาวกัลยา เพชรวงศาสกุล
นางสุรีย์พร ไชยเพียร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,230
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054760226 อีเมล์: prakitwetchasak@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิริลักษณ์ วงศ์สูง โทรศัพท์: 0880710056 อีเมล์: prakitwetchasak@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]