โรงเรียนบ้านห้วยบง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือสำหรับประชาชน:การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ
คู่มือสำหรับประชาชน:การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน:การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน:การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน:การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน:การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน:การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน:การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายมานิตย์ จันทร์น้ำสระ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยบง

นายมานิตย์ จันทร์น้ำสระ
นายสง่า พรานดี
นางสาวหนึ่งหทัย วิชาธิ
นายปกรณ์ ปันทะมา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,021
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054769209 อีเมล์: huaybong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: หนึ่งหทัย วิชาธิ โทรศัพท์: 0861931193 อีเมล์: wichathi@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]