โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นายกันต์กฤช ไชยโพธิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกิ่วน้ำ

นางสาวแวว กำนันตน
นางอัญชลี ไชยมงคล
นายฤทธิศักดิ์ พงศาวิภาวัฒน์
นางเพ็ญนภา จงสุขสันติกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

929
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054731390 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อัญชลี ไชยมงคล โทรศัพท์: 054731390 อีเมล์: raw.ter@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]