โรงเรียนบ้านน้ำปาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือสำหรับประชาชน:การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน:การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน:การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน:การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน:การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน:การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน:การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน:การขอฝช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัดสพฐ.

นายน่านนที คำแปงตัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านน้ำปาย

นางกาญจนา สมคำ
นายวัชรินทร์ วังคะออม
นายสิงห์ทอง อุตยะราช
นายนิรันดร์ ใจจริม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,086
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านน้ำปาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054760154 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ชัยชนะ โพสี โทรศัพท์: 0857234113 อีเมล์: soodsuayja@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]