โรงเรียนบ้านป่าสัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือสำหรับประชาชน:การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน:การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน:การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน:การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน:การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน:การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน:การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน:การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ

นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านป่าสัก

นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา
นายประเสริฐ ใจน่าน
นางสาววิชชุดา วัฒนาตระกูลวงศ์
นางอัจฉรา อุ้มเมือง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,047
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านป่าสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054760153 อีเมล์: krudeerpasak@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จรัสลักษณ์ จุลมาศ โทรศัพท์: 0835710919 อีเมล์: deerjung_999@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]