โรงเรียนบ้านนายาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  • ข่าวกิจกรรม


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายวีระพงษ์ หาญณรงค์
  • แนะนำบุคลากร

  • นายวาสิต เวชมะโน

  • นางสาวสุริษา ขันใจ

  • นางสาวอัจฉราพร สายนาค

  • นางสาวรัชฎาภรณ์ สอนใจสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,745
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนายาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0898521599 อีเมล์: bannayangschool101@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัชฎาภรณ์ สอนใจ โทรศัพท์: 0622492886 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]