โรงเรียนบ้านปิงหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.

นายสงบ จินะแปง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปิงหลวง

นางชนัญชิดา เฟื่องฟู
นายสุกิจ กองอาสา
นายสงบ จินะแปง
นางสาวอภิญญา สนใจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,054
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปิงหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054731896 อีเมล์: banpingluangschool75@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รุจิฬา กองอาสา โทรศัพท์: 0811680683 อีเมล์: jearjira7216@Gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]