โรงเรียนบ้านน้ำแพะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน 14-07-58
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายจักรพงศ์ เนตรสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านน้ำแพะ

นางรุ่งอรุณ ซากา
นางพรนภัส คำน๊ะ
นายสมยง หม่องต๊ะ
นายจักรพงศ์ เนตรสุวรรณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,017
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านน้ำแพะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054731894 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: หฤทัย บุญอินทร์ โทรศัพท์: o54731894 อีเมล์: myday.work.@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]