โรงเรียนบ้านน้ำลี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นายพุฒิพงศ์ ศรีคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านน้ำลี

นางสาววิไลวรรณ กองนันท์
นายพุฒิพงศ์ ศรีคำ
นายอารมณ์ คำฤทธิ์
นางพิมพ์ภัทรา เปี่ยมจิตเมตต์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

999
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านน้ำลี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054731895 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วิไลวรรณ กองนันท์ โทรศัพท์: 0801217368 อีเมล์: a-na-jung_9948@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]