โรงเรียนบ้านน้ำเคิม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นายพงษ์สิริ สารเถื่อนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านน้ำเคิม

นางสาวอัจฉราพร สายนาค
นายพงษ์สิริ สารเถื่อนแก้ว
นางณัฏฐ์นรี รวยสันเทียะ
นายกฤษเมธ พรมใจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

884
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านน้ำเคิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054731893 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อัจฉราพร สายนาค โทรศัพท์: 0853595892 อีเมล์: niwes7@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]