โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายกุลเชษฐ์ แก้ววี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านน้ำเกี๋ยน

นางรินมนัส กาละเสน
นางเสาวลักษณ์ สหวงค์จินดา
นางวิจิตรา เพ็ชรชะนะ
นางนิพันธ์ วรรณวัต

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,097
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054684123 อีเมล์: bannumkian@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กัญญาณัฐ สุทธหลวง โทรศัพท์: 0815582256 อีเมล์: kanyanat-gob@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]