โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออกของนักเรียน
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกของนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียนของนักเรียน
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายเกษม ศรีวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทุ่งน้อย

นางสมลักษณ์ กิวัฒนา
นางไพรวรรณ ธรรมะ
นางบัวจันทร์ บุญทร
นางนิตยา จินดาวัลย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,110
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054683033 อีเมล์: bantungnoi@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเกษม ศรีวิชัย โทรศัพท์: 0817067917 อีเมล์: ิbantungnoi@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]