โรงเรียนบ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียน
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออกของนักเรียน
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียนในสังกัด สพฐ.

นายพัฒนา ไชยเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์)

นางจอยจิตต แต้กุล
นางพรพรรณ ยานะ
นางกัญญาณัฐ สุทธหลวง
นายพัฒนา ไชยเลิศ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,035
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054783733 อีเมล์: bantalor@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัฒนา ไชยเลิศ โทรศัพท์: 0813865121 อีเมล์: bantalor@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]