โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียน
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียนในสังกัด สพฐ.

นางสาวเฟื่องฟ้า ลัมวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัวเวียงเหนือ

นางสาวเฟื่องฟ้า ลัมวุฒิ
นายขยัน ผัดผล
นางสาวศิริณญา คำเขียว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,093
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054710964 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเฟื่องฟ้า ลัมวุฒิ โทรศัพท์: 0828938500 อีเมล์: huawschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]