โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
นายสุเชษฐ สิทธิสันติ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นันทบุรีวิทยา
นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นันทบุรีวิทยา

นางมาลี ขันทแพทย์
นายมนตรี สองสีโย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

40
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนันทบุรีวิทยา โทรศัพท์: 054710059 อีเมล์: nvpnan5@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศุภวรรณ สิทธิประเสริฐ โทรศัพท์: 082-6249737,084-6130727 อีเมล์: sittiprasertmagazinemam@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ