โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
















นายสุเชษฐ สิทธิสันติ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

นางพนิดา งานมูลเขียว
นายมนตรี สองสีโย





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

9
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โทรศัพท์: 054711751 อีเมล์: nvpnan5@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศุภวรรณ สิทธิประเสริฐ โทรศัพท์: 082-6249737,084-6130727 อีเมล์: sittiprasertmagazinemam@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ