โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าฟ้าเหนือ

นายมั่นชัย วงค์แพทย์
นางวาสนา จันต๊ะวงค์
นางพอนญ์ เทพเสาร์
นายอดิศักดิ์ เขื่อนแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

911
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โทรศัพท์: 054891031 อีเมล์: py2chm308@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรพินท์ พุฒดี โทรศัพท์: 054891031 อีเมล์: py2chm308@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]