รายงานผลการเรียน (ระบบฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา)


นางภัคธีมา รุจิระพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าฟ้าเหนือ

นายปรัชญากรณ์ เทพเสาร์
นางพิกุล จิตหาญ

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โทรศัพท์: 054891031 อีเมล์: py2chm308@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรพินท์ พุฒดี โทรศัพท์: 054891031 อีเมล์: py2chm308@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ