โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
















ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าฟ้าเหนือ

นางพอนญ์ เทพเสาร์
นางพิกุล จิตหาญ





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

9
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โทรศัพท์: 054891031 อีเมล์: py2chm308@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรพินท์ พุฒดี โทรศัพท์: 054891031 อีเมล์: py2chm308@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ