โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าฟ้าเหนือ

นางประยูร ใจกล้า
นางวาสนา จันต๊ะวงค์
นางพอนญ์ เทพเสาร์
นายมั่นชัย วงค์แพทย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โทรศัพท์: 054891031 อีเมล์: py2chm308@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรพินท์ พุฒดี โทรศัพท์: 054891031 อีเมล์: py2chm308@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ