โรงเรียนบ้านปัว

ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปัว

นางกาญจนา ประยูรคำ
นายนคร แก้วเมืองมูล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

17
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปัว โทรศัพท์: 0861962775 อีเมล์: py2pong435@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิชยา จันต๊ะ โทรศัพท์: 0904542678 อีเมล์: li-verpoll@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ