โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายอัครเดช ยมภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเชียงของ
นายชนะไพร ยอดบุญเรือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเชียงของ
นางทัศนาวรรณ์ คำตื้อ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเชียงของ

นายสามารถ คัญทัพ
นายรพีภัทร กมลสิทธิ์สิริกุล
นางชุติภา บริบูรณ์
นางสาวรัตนาภรณ์ วงศ์ชัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,068
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 052-050950 อีเมล์: warapron_wong@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัครเดช ยมภักดี โทรศัพท์: 053-791353 อีเมล์: kru_yaiack@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]