โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายธานินทร์ ธราพร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทุ่งนาน้อย

นางสาววาสนา แซ่เล่า
นางอารีย์ ปันแก้ว
นายมนตรี สุขเกตุ
นางสุทธิวา ธุระเสน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

381
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0904647200 อีเมล์: thungnanoi@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: นางนิตยา ขันทะ โทรศัพท์: 0892642738 อีเมล์: nettor2556@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]