โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายประเชิญ นันทะเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์)

นางฉวีวรรณ เหลี่ยมวัฒนา
นางมัญชรี วรรณธรรม
นายสุรพล พงษ์เจริญ
นางอำพา วงศ์โกฏ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

260
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053182024 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ฉวีวรรณ เหลี่ยมวัฒนา โทรศัพท์: 0813862603 อีเมล์: clchaweewan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]