โรงเรียนบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4


นายวัลลภ ตลับทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร)

นายนราธิป หงษ์คำ
นายธนวัฒน์ ปันทะยม
นายทนง ตายัน
นางจิตรา จักรสมศักดิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,037
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5319-5258 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายนราธิป หงษ์คำ โทรศัพท์: 0804376989 อีเมล์: gunnarathip1@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]