โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลักนายสมบัติ วรพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านศรีดอนชัย

นางสุวิมล สุทธะ
นายศรัณย์ สมณา
นางชวนชม วงค์ชัย
นางแสงเดือน วงค์ชัย

ประกาศ รับสมัครนักเรียน 2561

ประกาศ..
การรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย

ปีการศึกษา 2561

ระดับก่อนประถมศึกษา     รับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2561 ถึง                          วันที่  4  มีนาคม 2561                    

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1     รับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 7  - 11 มีนาคม  2561
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1       รับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 25  - 28 มีนาคม  2561
 
เอกสารประกอบการสมัคร     
1. สำเนาบัตรประชาชน บิดา/มารดา/นักเรียน/ ผู้ปกครอง       สำเนา 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา/มารดา/นักเรียน/ ผู้ปกครอง         สำเนา 1 ชุด
3. สำเนาสูติบัตร                                                                            สำเนา 1 ชุด
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล บิดา/มารดา/นักเรียน       สำเนา 1 ชุด
5.  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
    **สำหรับนักเรียนสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

 

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,852
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053192319 อีเมล์: sridonchaischool2561@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางนิภารัตน์ มาเมืองกล โทรศัพท์: 0850205156 อีเมล์: niparat10@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]