โรงเรียนบ้านศรีลานนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายเสริฐ บุญวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านศรีลานนา

นายอมรศักดิ์ ศรีไกรรส
นางขนิษฐา ป้อมบ้านต้า
นายเสริฐ บุญวงค์
นางเกียรติสุดา จารุเพ็ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,054
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านศรีลานนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-53196641 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ทิติยาพร ปันเพาะ โทรศัพท์: 0817468121 อีเมล์: bowling181@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]