โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายชูเชิด ญานะประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยซ้อ

นางสาวไพรวัลย์ สมณคีรี
นางทัศนีย์ รักขัน
นายอมรพงศ์ ไชยชนะ
นายทวีศักดิ์ จินะสิทธิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

853
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: huaysor_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชูเชิด ญานะประเสริฐ โทรศัพท์: 0817841540 อีเมล์: yanapa05@gmailcom
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]