โรงเรียนบ้านเวียงหมอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายไสว มหาวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเวียงหมอก

นายนรินทร์ ศรีวิชัย
นางจีรนันท์ อวรรณา
นางสาวนิชานาถ นิตย์ด่านกลาง
นางสาวรุจิราภาย์ นันทะเสน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

324
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเวียงหมอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5316-0112 อีเมล์: wiangmok๑@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรุจิราภาย์ นันทะเสน โทรศัพท์: 0884109897 อีเมล์: baby-buy-jung@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]