โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4


นายบุญมี ท่าดีสม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)

นางสาวสาริณี วิชา
นางนงคราญ สุภาศิริ
นายกัมพล พวงมาลา
นางสาวมยุรีย์ ราชเมืองมูล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

678
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-5430 อีเมล์: anubanthoeng@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัญชลี บุญธิดา โทรศัพท์: 0870896100 อีเมล์: krupuengnoi@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]