โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายประถม อินวงศ์วาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทุ่งโห้ง

นายรุ่งธรรม บุญสุระ
นายยงยุทธ ลอมสวัสดิ์
นางนิภา แปลงล้วน
นายทนงค์ศักดิ์ ราชลี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

585
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-5480 อีเมล์: http://202.28.46.01/409
เว็บมาสเตอร์:: นางนงเยาว์ กองวงศ์ โทรศัพท์: 0811793828 อีเมล์: ์Nongyao789@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]