โรงเรียนสันทรายงามวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายประทีป ชาสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สันทรายงามวิทยา

นางสุภาพร สุโพธิณะ
นางเกสมณี สีโม
นางสาวจุราพร ภูมิสายดร
นางรัตนาภรณ์ โชติรักษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,080
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสันทรายงามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-53188056 อีเมล์: sansaing2012@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวบุญโฮม พิมพ์หอม โทรศัพท์: 0817062715 อีเมล์: bunhome_1969@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]