โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4


นายเดชบดี เสาร์รังษี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตุ้มเหนือ

นางรุจิรา เชื้อสะอาด
นายวิโรจน์ ไชยชนะ
นางสุภาพร กำจัด
นางจินตนา กาศโอสถ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

453
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 081-8817541 อีเมล์: toomnuas@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศรินทิพย์ ธนะวดี โทรศัพท์: 0808512918 อีเมล์: sarinthip_@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]