โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4


นายเดชบดี เสาร์รังษี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตุ้มเหนือ

นางจินตนา กาศโอสถ
นายพิพิธ ตั้งวิบูลย์ชัย
นางรุจิรา เชื้อสะอาด
นางมาลัย บุญแสนไชย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

232
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5372-0682 อีเมล์: toomnuas@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศรินทิพย์ ธนะวดี โทรศัพท์: 0808512918 อีเมล์: sarinthip_@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]