นายเกษม แลวงค์นิล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ)

นายพัฒน์ ฟองการ
นายคมกริช พ่วงภิญโญ
นางสาวศศิธร เมืองอินทร์
นายณรงค์ กาศโอสถ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

209
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0861823971 อีเมล์: chainet1801@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ถวิล ไชยเนตร โทรศัพท์: 0861823971 อีเมล์: chainet1801@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]