โรงเรียนบ้านขอนซุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4


นางขวัญจิรา รุ่งทิพย์ธนกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขอนซุง

นางสาวภัทราพร จำรัส
นายราเมศวร์ ขอดเงิน
นางพัชราภรณ์ ดอนแก้ว
นางขวัญจิรา รุ่งทิพย์ธนกิจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

244
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขอนซุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: khonsung@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มานพ เขตรักษา โทรศัพท์: 0821872909 อีเมล์: manop99@outlook.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]