โรงเรียนบ้านดอนดินแดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4


นายธีรพล จันทาพูน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดอนดินแดง

นายกิตติพงษ์ ปัญญาเหมือง
นายธีรพล จันทาพูน
นายประสิทธิ์ ไชยแสนท้าว
นางลำดวน นพวงศ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

157
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดอนดินแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053160118 อีเมล์: tay-teerapon.@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: ประมวลศรี อุตุภรณ์ โทรศัพท์: 0861834179 อีเมล์: pramawnsri@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]