โรงเรียนบ้านปล้องส้าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายพีรพงษ์ วงศ์ชารี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปล้องส้าน

นายพีรพงษ์ วงศ์ชารี
นางยงค์รัตน์ บุญเชื้อ
นายพิเชษฐ ยั่วยวน
นางสาวประไพ หาญพล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

99
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปล้องส้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5395-4181 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อัญชลี แสงสุวรรณ์ โทรศัพท์: 0895594676 อีเมล์: namo_2552@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]